Kontakt

EF INVESTMENT SP. Z O.O.

 

UL. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa,
Tel.: +48 (22) 830 11 31,

Faks: +48 (22) 830 08 57

 

e-mail : biuro@efinvestment.pl

 

 

KRS 0000176000, NIP 5262731121, REGON 015579824
Sąd rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 315.000 PLN